ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ SOCCERPROMO

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΑ SOCCERPROMO

 

             Όπως γνωρίζεται   τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης οι επιδόσεις έχουν φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο συναγωνισμός είναι τεράστιος και ο πρωταθλητισμός κρίνεται στις πιο μικρότερες λεπτομέρειες του.

             Η αξιολόγηση, ο σωστός προγραμματισμός, η οργάνωση και η εκτέλεση της προπόνησης αποτελεί μια βασική διαδικασία για την καθοδήγηση και τη βελτίωση της απόδοσης, ο οποίος για να είναι αποτελεσματικός αξιόπιστος και έγκυρος  πρέπει να διεξάγεται πάνω σε επιστημονικές βάσεις.  

              Η συχνότητα των αγωνιστικών υποχρεώσεων και οι αλλαγές του ρόλου των παικτών καθιστούν τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των παικτών επιβεβλημένη. Η πρόκληση για τους προπονητές είναι να μπορούν οι παίκτες τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της φυσικής κατάστασης που επιβάλλει το Ποδόσφαιρο, χωρίς να θυσιάσουν το χρόνο προπόνησης για το στυλ και τη τεχνική που κάνει και το άθλημα μοναδικό.

               Το ποδόσφαιρο είναι μεικτό άθλημα από φυσιολογικής πλευράς, καθώς συνδυάζει επαναλαμβανόμενα μέγιστα sprints με ενδιάμεσο τρέξιμο μέτριας έντασης. Συγχρόνως, απαιτεί υψηλή διανοητική λειτουργία, συγχρονισμό κινήσεων στη δεξιοτεχνία του ελέγχου της μπάλας και ακρίβεια της πάσας κάτω από τη πίεση του αντιπάλου και την κίνηση του συμπαίκτη. 

               Με αυτά τα δεδομένα το ποδόσφαιρο μπορεί να χαρακτηρισθεί «επαναλαμβανόμενη άσκηση υψηλής έντασης» και όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της  ομάδας , τόσο η ένταση είναι υψηλότερη. Δηλαδή, οι υψηλού επιπέδου παίκτες διανύουν μεγαλύτερα διαστήματα «sprinting» και αναπτύσσουν υψηλότερη μέγιστη ταχύτητα κατά τη διάρκεια αυτών των προσπαθειών. Αποτελεί ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι η κύρια διαφορά που χαρακτηρίζει τους παίκτες σε υψηλού και χαμηλού (διαφορετικού) επιπέδου στο ποδόσφαιρο είναι:

 • Το ποσοστό της συνολικής απόστασης που καλύπτεται με γρήγορη ταχύτητα.
 • Οι απόλυτες τιμές της μέγιστης ταχύτητας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

               Ως εκ τούτου, γίνεται κατανοητό γιατί οι παίκτες με υψηλό δείκτη  φυσικής κατάστασης έχουν ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα, καθώς διατηρούν μεγαλύτερη ταχύτητα, σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλότερο  δείκτη Φυσικής κατάστασης.

               Εδώ η Αθλητική επιστήμη συμβάλει στο να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές να κάνουν ένα «ξεπέταγμα» στις επιδόσεις τους, να προπονούνται  όχι μόνο σκληρά αλλά και «έξυπνα». Ο ρόλος του  Εργοφυσιολόγου,  στο ποδόσφαιρο είναι να βοηθάει  τον γυμναστή  και τον προπονητή στο σχεδιασμό ενός «έξυπνου»  και σωστού προπονητικού  προγράμματος της ομάδας, το οποίο να είναι  εξατομικευμένο  στις ανάγκες  και απαιτήσεις του κάθε ποδοσφαιριστή και να επιδιώκει υψηλού δείκτες Φυσικής κατάστασης, δεν έρχεται για να  αντικαταστήσει τον γυμναστή και τον προπονητή, αλλά θέλει να τον καθοδηγήσει  διαμέσου ενός επιστημονικά τεκμηριωμένο   προπονητικού προγράμματος με βάση  συγκεκριμένες  εξετάσεων με σκοπό την  αξιολόγηση  της φυσικής κατάστασης  των ποδοσφαιριστών και την  ανίχνευση  πιθανών αδυναμιών  που θα συμβάλουν  στη μεγιστοποίηση  της απόδοσης και στην πρόληψη πιθανών τραυματισμών. Επιπλέον συνεργάζεται σε ατομικό επίπεδο με τους ποδοσφαιριστές   ώστε να βρίσκονται  με τον υψηλότερο δείκτη φυσικής κατάστασης  τόσο στην καθημερινή τους προπόνηση όσο και στους  αγώνες.

               Ο σωστός προγραμματισμός της προπόνησης και ο Έλεγχος της απόδοσης σε ευρεία έννοια είναι μία διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τη «μελέτη επιδόσεων» μεμονωμένων ποδοσφαιριστών-Αθλητών, καθώς και όλης της ομάδας  με   μέτρηση, παρατήρηση, αξιολόγηση και χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία ώστε να διαπιστώνονται τα αδύνατα και δυνατά σημεία του αθλητή - ποδοσφαιριστή  και κατ΄  επέκταση  της  ομάδας.

Διαπιστώνοντας τα αδύνατα και δυνατά σημεία του, θα μπορούμε να  σχεδιάζουμε  την προπόνηση   για την  άμεση βελτίωση των επιμέρους στόχων και κατ΄ επέκταση την βελτίωση της ομάδας, ο σωστό καταμερισμό της προπόνησης και η   καλύτερη εκτέλεση της έχει σαν  σκοπό την άριστη Φυσική  κατάσταση της ομάδας.

          Βασική προϋπόθεση για   κάθε βελτίωση ή διατήρηση της επίδοσης είναι ο καλά προγραμματισμένος τρόπος εκγύμνασης που ονομάζεται «σωστός καταμερισμός της προπόνησης» και αποτελείται από τα εξής στάδια:

 • Προγραμματισμός της προπόνησης.
 • Εκτέλεση της προπόνησης .
 • Έλεγχος της προπόνησης.
 • Αξιολόγηση και ρύθμιση της προπόνησης.

Με τον όρο «Καταμερισμό της προπόνησης» εννοούμε την σωστά  προγραμματισμένη, βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη επίδραση σε μια δεδομένη κατάσταση αποδόσεων, με στόχο  την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αποδόσεως.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 1. Εργομετρικός έλεγχος για τον επαναπροσδιορισμό των προπονητικών στόχων (4-6 φορές το χρόνο).
 2. Ετήσιος  προγραμματισμός και σχεδιασμός της προπόνησης  σε συνεργασία πάντα με τον γυμναστή και τον προπονητή της ομάδας.
 3. Συνεργασία με τον Γυμναστή και τον προπονητή της ομάδας για το σωστό σχεδιασμό - Προγραμματισμό των Επτά (7) ή οκτώ (8) πρώτων εβδομάδας της προετοιμασίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ομάδας.
 4. Εξατομικευμένος προπονητικός σχεδιασμό στις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε ποδοσφαιριστή (ατομικά προγράμματα εκγύμνασης Φυσικής Κατάστασης για αδύνατα και δυνατά σημεία  ποδοσφαιριστών).
 5. Σχεδιασμός ασκήσεων ιδιοδεκτικότητας, για  την πρόληψη πιθανών τραυματισμών.
 6. Επιστημονική στήριξη για όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς και  στους αγώνες πρωταθλήματος.
 7. Σε τακτά χρονικά διαστήματα των 8 έως 12 εβδομάδων κατάθεση  υπομνήματος με το οποίο θα  ενημερώνεται: Ο  προπονητή της ομάδας και οι συνεργάτες  του για την αθλητική πορεία της ομάδας, στον τομέα  Φυσικής κατάστασης, καθώς  και της αθλητικής υγείας των ποδοσφαιριστών. Ενημέρωση    για την  ατομική αθλητική πορεία  του κάθε ποδοσφαιριστή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, αξίες και  ικανότητες, (ενημέρωση καρτέλα ποδοσφαιριστών).