Η soccerpromo management παρέχει υπηρεσίες και συμβουλευτική μέριμνα σε ομάδες επαγγελματικές και ερασιτεχνικές βρίσκοντας της κατάλληλες λύσεις οργάνωσης ενός ποδοσφαιρικού κλάμπ σε όλους τους τομείς 

αγωνιστική ομάδα ακαδημία προπονητικό επιτελείο διαχείριση εσόδων εξόδων εύρεση σπονσορων τηλεοπτικων  

δικαιωμάτων οργάνωση ποδοσφαιρικών event 

Προώθηση και προβολή της ομάδας στα social media εύρεση επενδυτών

Στρατηγική οργάνωση και χρηματοοικονομική διοίκηση των ποδοσφαιρικών ομάδων.

Στόχος είναι η εναρμόνιση των αρχών της στρατηγικής χρηματοοικονομικής διοίκησης με την επιτυχία των ποδοσφαιρικών συλλόγων

Η επίτευξη των στόχων βασίζεται σε: σωστό προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο.

Μεθοδολογία

 παρομοίωσης των ποδοσφαιρικών συλλόγων με επιχείρηση όπου πέρα από την αγωνιστική επιτυχία αναζητάει την οικονομική εξυγίανση, βιωσιμότητα και επέκταση μέσω σωστών επενδύσεων και ορθολογική οικονομική διαχείριση των πόρων.

 όπως μία επιχείρηση επιδιώκει τα κέρδη και την ανάπτυξή της, έτσι μία ποδοσφαιρική ομάδα επιδιώκει την ανάπτυξή της μέσα από τα κεφάλαια των μετόχων και τα έσοδα από διάφορες πηγές 

Μετά τον προγραμματισμό έρχεται η οργάνωση, όπου ορίζονται τα τμήματα της επιχείρησης, οι ομάδες εργασίας, η αλλιλεπίδραση και ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ αυτών, στελεχώνονται τα τμήματα με τα κατάλληλα άτομα και κατανέμονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες στο κάθε τμήμα.

Η μεθοδολογία και οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργαζόμενου ποδοσφαιρικού συλλόγου .

 Οικονομικές στρατηγικές στο ποδόσφαιρο

Σε μία υπάρχουσα ομάδα, οι βασικές οικονομικές κινήσεις που έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα είναι η μισθολογική πολιτική, η αγοραπωλησία παιχτών, η τιμολογιακή 

πολιτική όσον αφορά τα εισιτήρια και τα αθλητικά προϊόντα της ομάδας ενώ σε δεύτερο πιο μακροχρόνιο χαρακτήρα εντάσσονται κινήσεις που σχετίζονται με την ανέγερση νέου γηπέδου και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι διοικήσεις των ομάδων έχουν να λάβουν αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των παραπάνω κινήσεων, στρατηγικές χρηματοοικονομικές αποφάσει.

Η αναζήτηση κεφαλαίου δεν αποτελεί εύκολη δουλειά καθώς υπάρχει έντονο το ρίσκο στον τομέα του ποδοσφαίρου. Οι νέοι κανονισμοί της UEFA αποθαρρύνουν τις ομάδες από τη λήψη δανείου ή δημιουργία υπέρογκων εξόδων καθώς τα σημαντικά ελλείματα στους προϋπολογισμούς πλέον θα τιμωρούνται.

 Οικονομικές και φορολογικές υπηρεσίες διαχείρισης ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Τα θέματα που απασχολούν  εναν ποδοσφαιρικό σύλλογο πέραν της αγωνιστικής εικόνας είναι αρκετά και πολύπλοκα, ιδιαίτερα δε, όταν οι αλλαγές σε οικονομικό και φορολογικό πεδίο είναι συνεχείς και μεγάλες, όπως αυτές που βιώνουμε σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Η Soccerpromo με ένα εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που χρειάζεται ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος.

 

 FIFA (Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ή αλλιώς FIFA είναι ο αρμόδιος φορέας που διαμορφώνει παγκοσμίως το νομοθετικό πλαίσιο στον κλάδο του ποδοσφαίρου και επιπλέον είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή όλων των κυριότερων παγκοσμίων και εθνικών διοργανώσεων, όπου σαφώς η διασημότερη διοργάνωση που διοικεί είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο

UEFA (Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών) 

Η UEFA είναι η υπεύθυνη ομοσπονδία για τη διοργάνωση όλων των πρωταθλημάτων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μετρά αισίως 55 κράτη-μέλη σε περίπου 64 χρόνια ζωής. Έδρα της είναι η Νιόν της Ελβετίας και λειτουργεί στα ίδια πρότυπα με τη FIFA, έχοντας Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και μέλη. Το αξιοσημείωτο των μελών είναι το γεγονός πως έχει γίνει προσάρτηση και μελών εκτός Ευρώπης, όπως το Καζακστάν, το Ανατολικό τμήμα της Ρωσίας, το Ισραήλ

Μεταγραφική Πολιτική 

Η ιστορία των τελευταίων χρόνων έχει αποδείξει πως οι ομάδες τείνουν να συμμαζευτούν και να εξισώνουν το ισοζύγιό τους όσον αφορά τον τομέα των μεταγραφών, άλλες μέσω αύξησης των πωλήσεων παιχτών τους και άλλες μέσω μείωσης των συνολικών ποσών που ξοδεύονται για την αγορά παιχτών.

Μεταγραφική πολιτική  και δημιουργία εσόδων και υπεραξίας μέσω πώλησης δικαιωμάτων παικτών.

Soccerpromo διαθέτει την τεχνογνωσία και τους μηχανισμούς ώστε ενας ποδοσφαιρικός σύλλογος  να δημιουργεί έσοδα μέσω της πώλησης  παικτών 

 

 

iSportManagement LAB Webinars - Διαχείριση Εγκαταστάσεων, Πώλησης Εισιτηρίων & Εσόδων Ημέρας Αγώνων

iSportManagement LAB Webinars - Ο Αναπτυξιακός Ρόλος των Αθλητικών Ομοσπονδιών και Οργάνων

Διοργάνωση Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων, Πέμπτη 17/3/2022, 16.45-20.00

Soccerpromo management provides services and counseling to professional and amateur teams by finding suitable solutions for organizing a football club in all areas.

Senior team, academy, coaching staff, revenue management, sports TV

Rights, football events etc.

Promoting the club on social media, finding investors, strategic organization, and financial management of football teams.

The goal is to harmonize the principles of strategic financial management with the success of football clubs.

Achieving goals is based on proper planning, organization, coordination, and control.

Methodology

We can say that a football club is similar to a business, where beyond competitive success, seeks financial consolidation, sustainability and expansion through proper investment and rational financial resource management.  Just like a business seeks its profits and growth, so a football team seeks to grow through shareholder’s funds and revenue from various sources.

After the planning is done, the organization comes, where the departments of the company are defined, the working groups, the interaction and the degree of correlation between them, the departments are staffed with the appropriate people and the corresponding responsibilities are distributed in each department.

Financial strategies in football

In an existing football club, the main short-term economic moves are wages policy, player transfers, pricing policy regarding the team's tickets and sports products, while the second most long-term revenue policy includes everything related to the possibility of the construction of a new stadium and/or new facilities.

In addition, team board must make strategic financial decisions about financing the above moves.

Finding capitals is not an easy task as there is a strong risk. UEFA new regulations discourage teams from borrowing or generating huge expenses as significant budget deficits will now be penalized.

FIFA (International Football Federation)

The International Football Association (FIFA) is the body responsible for shaping the legal framework in the football industry and is also responsible for conducting all major world and national events, which is clearly the most famous.

UEFA (European Football Association)

UEFA is the federation responsible for hosting all the European Championships. It happily counts 55 Member States in about 64 years. It is headquartered in Nyon, Switzerland, and operates on the same standards as FIFA, with a President, a General secretary, and members. What is remarkable about the members is the fact that members outside Europe, such as Kazakhstan, the Eastern part of Russia and Israel, have also been annexed.

Transfer Policy

The history of recent years has shown that teams tend to come together and balance their transfers, some of them by increasing their player sales and others by reducing the total amount spent on buying players.

MANAGEMENT TEAM BY SOCCERPROMO

COMMUNICATIONS & NEGOTIATIONS
Building relationships is at the heart of what we do and strive for at soccerpromo management. 
Effective, clear and strategic communications are vital for success on and off the football pitch.
 
Our experienced team of consultants not only look after player contract negotiations but acts as the players’ voice to the football club. 
We support our players every step of their professional career by giving them the necessary advice through any business negotiations and choices they face.
 
Our range of communications services includes press and media releases to public relations and marketing.

 

iSportManagement LAB Webinars - Διοίκηση Αγωνιστικού Τμήματος Επαγγελματικού Αθλητικού Οργανισμού

Διοίκηση Αγωνιστικού Τμήματος Επαγγελματικού Αθλητικού Οργανισμού

Νομικές Υπηρεσίες Ποδοσφαίρου by soccerpromo management

Παρέχουμε  ενα  καλά οργανωμένο νομικό τμήμα με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο που  μπορεί να αναλάβει όλες τις υποθέσεις που αφορούν έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο παγκοσμίως  από απλές περιπτώσεις εως πολύπλοκες  που μπορούν να αφορούν συμβόλαια ποδοσφαιριστών προπονητών εμπορικές συμφωνίες εξασφαλίζοντας  νομικά και με απόλυτη σιγουριά Το αποτέλεσμα.