Οι παράμετροι που προσδιορίζονται είναι οι κάτωθι:

• Tο αναερόβιο αναπνευστικό και γαλακτικό κατώφλι
• H μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (αερόβια ικανότητα)
• H ενεργειακή δαπάνη της άσκησης σε διαφορετικές εντάσεις
• H ποσοστιαία συμμετοχή των ενεργειακών υποστρωμάτων (λίπη – υδατάνθρακες) σε διαφορετικές εντάσεις άσκησης
• H δρομική οικονομία, δηλαδή η ενεργειακή δαπάνη σε άσκηση συγκεκριμένης έντασης
• Οι προσαρμογές του καρδιοαναπνευστικού συστήματος (καρδιακή συχνότητα, πνευμονικός αερισμός, αναπνευστική συχνότητα κ.α.) μετά  από την εφαρμογή διαφόρων προπονητικών προγραμμάτων
• Η ποσοστιαία συμμετοχή του αερόβιου και αναερόβιου μεταβολισμού κατά την άσκηση υψηλής έντασης
• Η αναερόβια ισχύς
• Η αναερόβια ικανότητα
• Προσδιορισμός προπονητικών ζωνών με λήψη αίματος μετά από προπόνηση
• Προσδιορισμός Μ.Κ.Σ
• Tο αναερόβιο γαλακτικό κατώφλι
• Προσδιορισμός Κ.Σ στο κατώφλι
• Προσδιορισμός ταχύτητας στο κατώφλι