έλεγχος της ψυχοκινητικής συμπεριφοράς του αθλητή

ραγματοποιείται έλεγχος της ψυχοκινητικής συμπεριφοράς του αθλητή στον οποίο αξιολογούνται οι παρακάτω παράγοντες.:
• Προσοχή – Συγκέντρωση
• Τεστ υπό Στρες
• Ταχύτητα αντίδρασης

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες ψυχομετρικές εξετάσεις, που χρησιμοποιούνται με απώτερο σκοπό την μέτρηση:
• Άγχους
• Συναισθημάτων
• Προσωπικών κινήτρων
• Αυτοαξιολόγησης
• Προσδιορισμού αυτοπεποίθησης