Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο οφείλεις να εξελίσσεσαι και να εκπαιδεύεσαι συνεχώς Και εμείς στις soccerpromo management το κάνουμε πράξη

2021-11-05 11:40

Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο οφείλεις  να εξελίσσεσαι και να εκπαιδεύεσαι συνεχώς

Και εμείς στις soccerpromo management το κάνουμε πράξη λαμβάνοντας μετεκπαίδευση

μέσω των προγραμμάτων του ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου από ένα πανεπιστήμιο που έχει τεράστιο κύρος παγκοσμίως .

Η Soccerpromo management αποφάσισε να προχωρήσει στην  συγχρηματοδότηση  των συνεργαζόμενων  με την εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού της για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις ενότητες που παρέχει το πανεπιστήμιο Κύπρου  σχετικά με το ποδόσφαιρο  και την προπονητική την διαχείριση ομάδων παικτών και προπονητών λαμβάνοντας γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου.

Για τον οποιοδήποτε θέλει να παρακολουθήσει τις ενότητες που διοργανώνει το πανεπιστήμιο Κύπρου  σχετικά με το ποδόσφαιρομπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με το πανεπιστήμιο  Κύπρου.