Επιτρέπεται η ατομική προπόνηση μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (χωρίς προπονητή)

2020-11-04 09:38

 

Σύμφωνα με απόφαση της κυβερνήσεως απαγορεύονται οι προπονήσεις των ομάδων .

Είτε σε μικρά γκρουπ είτε σε ατομικό επίπεδο. 

Επιτρέπεται η ατομική  προπόνηση μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (χωρίς προπονητή).

Η  soccerpromo management εξι χρόνια τώρα έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα advance για ποδοσφαιριστές  που τους βοηθάει να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο χωρίς την  φυσική παρουσία προπονητή  την ώρα του προγράμματος.

 Με εξειδικευμένο ασκησιολόγιο πάνω στις ανάγκες του κάθε αθλητή ξεχωριστά  όλο το πρόγραμμα είναι online  και εύκολο να κατανοηθεί και να καλύψει τις ανάγκες από ένα παιδί 14 χρόνων έως έναν επαγγελματία .

 Το πρόγραμμα advance δεν δημιουργήθηκε τώρα λόγω της αδυναμίας  πολλές φορές λόγω της πανδημίας του covid 19 και των τοπικών lockdown που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο  που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή των προπονήσεων

έχει δημιουργηθεί έξι χρόνια πριν και εξελίσσεται συνεχώς πάνω στις ανάγκες ενός ποδοσφαιριστή με τις πιο σύγχρονες μεθόδους .

 στο πρόγραμμα Advance  της soccerpromo  συμμετέχουν αθλητές από όλο τον κόσμο και έχουν καταφέρει μέσω του προγράμματος να κάνουν το επόμενο βήμα.

 το πρόγραμμα advance είναι ετήσιο  και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής  ατομική βελτίωση  διατροφή  συμβουλευτική μέριμνα  προώθηση και γιατί όχι και μία  νέα μεταγραφή .

 επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα για το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα online για ποδοσφαιριστές  που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.

e meil soccerpromonet@yahoo.gr

According to a government decision, team training is prohibited.

Either in small groups or on an individual level. 

Individual training is allowed only in outdoor public areas (without a coach).

For six years now, soccerpromo management has created an advance program for footballers that helps them improve on an individual level without the physical presence of a coach at the time of the program.

 With a specialized exercise book on the needs of each athlete individually, the entire program is online and easy to understand and meet the needs of a 14-year-old child to a professional.

 The advance program was not created now due to the weakness many times due to the covid 19 pandemic and the local lockdown that occurs all over the world which results in the interruption of training

has been created six years ago and is constantly evolving on the needs of a footballer with more modern methods.

 Soccerpromo  Advance program involves athletes from all over the world who have taken the next step through the program.

 The advance program is annual and provides a comprehensive package of services that a footballer needs individual improvement nutrition counseling care promotion and why not a new transfer.

 contact us and learn more about the only comprehensive online program for footballers in the world.

Email    soccerpromonet@yahoo,gr

Διαβάστε περισσότερα: https://www.soccerpromo-management.com/advance-next-level/