Πώς γίνεται κάποιος συνεργάτης της Soccer Promo ;

2012-03-04 09:34

Για να γίνει κάποιος μέλος της πλατφόρμας Soccer Promo θα πρέπει να είναι ειλικρινής, συνεργάσιμος,φιλόδοξος, εργατικός και να έχει εμπειρία στον τομέα του.  Στις περιπτώσεις των προπονητών και των μάνατζερ θα πρέπει να κατέχουν και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Αν έχετε λοιπόν τα παραπάνω προσόντα και θέλετε να συνεργαστείτε με την πλατφόρμα Soccer Promo στέλνετε στο email το βιογραφικό σας καθώς και στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην αξιολόγησή σας.