Ποιός ο ρόλος της εταιρείας Soccer Promo στις οικονομικές συναλλαγές ;

2012-03-04 10:02

H Soccer Promo υποχρεούται να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις ή τιμολόγια για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία.