Είμαι εταιρεία διοργάνωσης ποδοσφαιρικών event (CAMP, τoυρνουά, σεμινάρια κλπ) - πού με βοηθάει η συνεργασία με την πλατφόρμα Soccer Promo; ;

2012-03-04 09:55

H Soccer Promo αναλαμβάνει να προωθήσει τις εκδηλώσεις σας στους κατάλληλα ενδιαφερόμενους και στα ΜΜΕ ώστε να βοηθήσει στην μεγαλύτερη επιτυχία της εκδήλωσης που διοργανώνετε.